SLÄKTARKIV

Kapsel nr 20

Torgil von Seth (1895-1989) - personliga handlingar

Odat., 1901-

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Diverse tal. 1917.

2

Studentjubileum. 1963.

3

Handlingar från bjudningar.

4

Fastigheten Hittarp, Helsingborg. 

5

Handlingar angående fastigheterna Nya Hagalund 68, Solna och Krokslätt, Göteborg samt Sjöbergska arvsföreningen.

6

Svenska Riddarhuset.

7

Tal.

8

Uppsatser och artiklar.

9

Beskrivning av Byarums kyrka (med bläck).

10

Anteckningar.

11

"Förteckning å inventarier inköpta å auktion å Bratteborg d 14/8 1918".

12

Militära utmärkelser 1918-1930, 3 st., med kungens namnteckning i original.

13

Betyg. 

14

Betyg.

15

Utmärkelser och ordnar. 1935-1975.

16

Diverse biblar, psalmböcker o. dyl.

 

Tillbaka till sidans topp