SLÄKTARKIV

Kapsel nr 04

Testamenten bouppteckningar o dyl. (odat., 1928-1976)

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Axel von Seth (1855-1928)

2

Dito

3

Fritz Nordenstierna (xxxx-1931)

4

August (1851-1934) och Anna [född von Seth] Sundblad (1862-1938)

5

Anna Sundblad [född von Seth] (1862-1938)

6

Lotten Svedenstierna (xxxx-xxxx) 1933, 34

7

Eva [född Ehrenborg] Nordenstierna (xxxx-1937)

8

Ingvar von Seth (1908-1942)

9

Gerda [född Sjöberg] von Seth (1871-1947)

10

Bror Sjöberg (1870-1948)

11

Sjöbergska Arvsföreningen. Odat., 1913-1957

12

Gabriel von Seth (1925-1976)

 

Tillbaka till sidans topp