SLÄKTARKIV

Kapsel nr 10

Emil von Seth (1858-1915)

Odat. 1861-1922

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Korrespondens, Gerda von Seth [f Sjöberg] (1871-1947)

Brev från Emil von Seth

 • Odat. kuvert med flera brev. Förslutet, breven oräknade.

 • U.å., 13/4.

 • 1891, 2 st.

 • 1892, 30 st.

 • 1895, 14 st. 

 • 1900, 45 st.

 • 1901, l st.

 • 1907-1908. (Flera brev i förslutet kuvert. Oräknade)

 • 1909, 7 st.

 • 1910. (Flera brev i förslutet kuvert. Oräknade)

 • 1911, 21 st. (Kuvert märkt "Brev från Mille Borgholm 1911.

 • samt brev från bland andra sönerna Torgil och Arvid. Det mesta sorterat, men ej förtecknat.

 

Tillbaka till sidans topp