SLÄKTARKIV

Kapsel nr 06

Riksrådet Gabriel von Seth (1690-1774), Anna Margareta Lilliecreutz (1696-1771)

Odat. 1716-

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Kopior av 1700-talshandlingar ang. Gabriel von Seth och Thomas von Seth (1724-1773).

2

Avskrift: "Minne öfver Framledne Hans Excellence, Högvälborne Herr Grefwe Gabriel von Seth…" 

3

Avskrift Landsarkivet Vadstena.

4

"Förteckning på mina egna sammanfattade manuskriptet så inbundna; som oinbundna: hwarie ämne och hvarie band i ordninglagda och åtskilda mäd Romerskt tal."

5

XLVIII Om mannamån, "närmare uplysning af H Browallii..." Odat. 

6

LXXIII "anmärkningar öfwer nödvändigheten av dan, med mindre wård, skötta tall- eller furuskogens återplantering, som den för Swerige oundgängeligaste vet [...], mäd några erindringar af alla de...". Odat.

7

LXXIX Anmärkningar över Landshövdingens Hörnskölds i trycket utgivna 1768 års riksdagsberättelse, om Västernorrlands hövdingedöme. 1770. (4 ark)

8

XLII Mina tankar angående tryckfriheten. 1768.

9

Fortsättning av Sveriges köphandel och handaslöjder. Odat. (5 ark)

10

XXI Om Sveriges handel, med förtal och anmärkningar däröver m m. 1760-talet.

11

VII Anmärkningar vid Polens invärtes stats och enskilda tillstånd jämfört med Sverige.

12

Oid. handling "...collegium[...]Professoren Berch i Upsala år 1741 och 1742 [...] Commercie Collegis instruction och..."

13

Anmärkning ang von Dalins "Svea rikes historia". Odat, osign.

14

"Ett Rikes Skattkammar bestående uti. Den utländska Kiöphandelen." Odat.

15

  1. "Korta reflexioner öfwer Engelska Nationens handels genie..." 1765. (3 ark)

  2. "... med utlämningarna så snart det blifvit bebodt...", om Lübeck bl a. (16 ark)

16

16 "Över dät nyttigt för Swerige, att ingå mäd Engeland i närmare förbund eller eij, i händelse det sökes?" Odat. (5 ark)

17

"Mina [...jhandel Leder sin uprinnelse från behofvet." Hörle Bruk den 31 december 1766. (9 ark, samt äldre omslag.)

18

"om Credit". Odat.

19

"mine minnesmärken uthuggne i marmor och upsatte på Bratteborg och Hörle".

20

"Ode til Hans Excellence Riksrådet, Riddaren och Commendeuren af Kongl. Majestäts Orden, Högvälborne Herr Grefve Gabriel von Seth vid förlusten av des Högtälskade Hus-fru…"

21

Personvers (Össbo Allmoges Klage-Qwäde…) vid Gabriel von Seths begravning 1774 6/4, tryckt hos Niclas falck; Jönköping, 1774.

 

Tillbaka till sidans topp