SLÄKTARKIV

Kapsel nr 07

Riksrådet Gabriel von Seth (1690-1774), Anna Margareta Lilliecreutz (1696-1771)

Odat. 1716-

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Omslag "No 28 Calculationer Angående husets tillstånd i anseende till Skulder" innehållande sex handlingar:

 1. G von Seths och A M Lilliecreutz skulder, beräknade den 27 januari 1758 (3 häftade ark.)

 2. G von Seths och A M Lilliecreutz skulder, kladd. 1761? (2 ark.)

 3. G von Seths och A M Lilliecreutz respektive skulder, kladd den 15 augusti 17617 (4 ark.)

 4. Extrakt av huvudböcker, juni 1745-1761, avseende A M Lilliecreutz skulder, betalda av G von Seth. Odat.

 5. Utbetalning till Johan von Seth (1722-1770), 1745-1746.

 6. Utbetalning till Johan von Seth (1722-1770), 1762-1763.

 7. Utbetalning till Johan von Seth (1722-1770, 1762-1763.

 8. Calculation över G von Seths och A M Lilliecreutz skulder före äktenskapet Odat.

 9. Tabell och kalkyl. Odat.

2

Inkommande handlingar. 1752-1771. Spr. år.

 1. Fredrik von Seth (1729-1767), Malmö 23,4.1752.

 2. Thomas von Seth (1724-1773), Vadstena 18.1.1754.

 3. Charlotte de Bruine, Ös sjö gård 14.12.1755.

 4. Johan Gruner, Lida 26.9.1757. 

 5. Nils Rosén von Rosenstein (1708-1773), Uppsala 15.2.1763.

 6. Maria von Seth, gift Holst (1692-1777), Göteborg 8.12.1764.

 7. Hedvig Ulrika Silfverschiöld, f Lilliecreutz (1701-1788), Ökna 8 2 1771

 8. dito, Ökna 23.2.1771. (Se nr 7.) 

 9. dito, Ökna 12.3.1771. (Se nr 7.)

 10. dito, Ökna 8.6.1771. (Se nr 7.)

 11. dito, Ökna 13.6.1771. (Se nr 7.)

 12. Mariana Eleonora Lilliecreutz (l 732-1800), Erikslund 20.6.1771.

 13. Beata Charlotte Lilliecreutz (1736-1823), Erikslund 20.6.1771.

 14. Adam Germund Lilliecreutz (1734-1782), Erikslund 20.6.1771. Sigill.

 15. Peter Silfverschiöld (1712-1800), Rösjöholm 22.6.1771.

 16. Christina Maria Silfverschiöld (1751-1823), Hanström 25.6. Ej årsangivelse,nmen möjligen 1771.

 17. Adam Germund Lilliecreutz (1734-1782), Erikslund 4.7.1771. (Se nr 14 )

 18. Arvid Silfverschiöld (1710-1781), Stockholm 5.7.1771.

 19. Carl Axel Christoffer Lilliecreutz (1734-1810), Stockholm 5.7.1771.

 20. Hedvig Ulrika Silfverschiöld, f Lilliecreutz (1701-1788) Ökna 15 7 1771 (Se nr 7.).

 21. dito, Ökna 15.7.1771. (Se nr 7.)

 22. Johan Gabriel Silfverschiöld (1714- ), Stockholm 26.7.1771.

 23. Peter Silfverschiöld (1712-1800), Rösjöholm 2.8.1771. Med bilaga. (Se nr 15 )

 24. Christina Maria Silfverschiöld (1751-1823), Hanström 6.8.1771. (Se nr 16.)

 25. Johan Gabriel Silfverschiöld (1714- ), Stockholm 3.8.1771. (Se nr 22.) samt senare omslag till breven "Bref Till Riksrådet Grefve Gabriel von Seth" m fl.

3

Kunglig resolution på allmogens i Tveta och Mö, Östbo och Västbo härader i Jönköpings län ansökan, ang vacancers besättande och beständiga uniformer. Given i Stockholms rådkammare, den 4 juni 1747. Undertecknat Fredrik (sigill) /Gab von Seth".

4

Koncept till anteckning till protokollet i rådet 1760. (l ark)

5

Karl XII: s fullmakt för Gabriel von Seths att vara fältsekreterare vid General Mörners armé, det den 1 mars 1716.

6

Anna Margareta Lilliecreutz (1696-1771)

 1. Handskriven dikt vid A M Lilliecreutz vigsel vid Hindrich van Linde i Jönköping den 3 mars 1726.

 2. Brev från Bengt Lindeberg till (Peter) Brouwer (d 1742), Jönköping daterad Åsen den 30 september 1741.

 3. Stämpelpapper till testamentariska dispositioner 1746, 1768 och 1770.

 4.  Vittnesintyg till A M Lilliecreutz testamentariska disposition av den 28 juli 1770 dat. Hörle bruk den 30 augusti 1770. 2 sigiller, David Ståge och Gudmund Undsedt.

7

"Karl XI: s syn", den 16 december 1696. Avskrift. Möjligen tillhörig Gabriel von Seth.

8

Utdrag ur Göta Hovrätts protokoll 28 november 1771, ang att Gabriel von Seth till hovrätten ingivit bouppteckning efter A M Lilliecreutz samt följebrev.

9

Gabriel von Seths redogörelse, daterad Hörle den 26 september 1771 över sina dispositioner med Anna Margareta Lilliecreutz garderob, med påförda mottagningskvittenser av Margareta Elisabet Filipina von Seth f Lilliecreutz (1730-1806), daterad Hörle den 11 oktober 1771, och Johan Gabriel von Seth och Ulrika Magdalena von Seth, gift Silfverschiöld (1726-1794) daterad Hörle 7 augusti 1771.

10

Carl Lilliecreutz kvittens på mottagna avskrifter av Gabriel von Seths och Anna Margareta Lilliecreutz disposition om Hörle bruks fideikommiss av den 22 februari 1746. daterad Stockholm den 3 juli 1771, samt erkännande av H Flach att likaledes ha tagit del av sagda dokument, daterat Stockholm den 4 juli 1771.

11

Kvittenser på mottagna arvspersedlar vid arvsskifte efter A M Lilliecreutz 1771 (2 ark)

12

Carl Lilliecreutz kvittens från Gabriel von Seth av avskrifter av följande dokument:

 1. Anna Margareta Lilliecreutz medgivande 22/2 1746 att hennes före giftet med Gabriel von Seth fasta och lösa egendom skall iklädas avlingenatur.

 2. Testamentsdisposition samma dag att Anna Margareta Lilliecreutz fasta egendom är delad i tvenne fideikommisser för lilliecreutzska och von sethska ätterna tillika med tvenne jorda brev.

 3. Förklaringar över ovannämnda fideikommisser, daterade 12/3 1757, 27/12 1763, 30/3 1760 och 23/7 1771.

13

Kallelsebekräftelse. Arvid Silfverschiöld. Hans Filip Flach, Adam Germund Lilliecreutz, Carl Lilliecreutz, Johan Gabriel von Seth och Thomas von Seth erkänner sig ha fått kallelse till bouppteckningen efter A M Lilliecreutz den 8 juli 1771, daterad Hörle den 30 maj 1771.

14

Kvittens. Anders Broms för Gabriel von Seths grav i S:ta Clara kyrka. Stockholm, Stockholm den 29 januari 1743. Kvittens. G Bethén för renskrift av grevebrevet på pergament, Stockholm den 22 februari 1763. Kvittens. Christoffer Schneider för "ett stort band i röd saffian", Stockholm den 2 april 1763. Kvittens. Christina Tellberg för textila detaljer till grevebrevet, Stockholm den 19 april 1763.

15

Inventarium över dödsboet vid Gertrud Elisabet Gripenstedts död. Odat. Utdrag ur Hovrättsprotokoll den 7 juni 1745. Förteckning på vad Gabriel von Seths och Gertrud Elisabet Gripenstedts barn erhållit vid moderns död. Undertecknad Stockholm den 1 februari 1746.

16

Receptsamling. Odat., 1694-1750. Spr. år. "Recepter för Riksrådet Grefve Gabriel von Seth." Består av 62 st handskrivna recept, varav några daterade 1694-1750 och undertecknade (dr Acrell, dr Anders Magnus Wåhlin), samt 2 st tryckta recept "Sättet hur man denna blodstilling...", av dr Bloch och "En fullkomling upptäckt av den medicin som blivit given av mig Johanna Stephens... 16 juni 1739".

17

Kalkyl övergemensamma tillgångar och skulder. Undertecknad av Gabriel von Seth, dcen 19 november 1769.

18

Johan von Seth [född Seth] (1661-1718)

Brev till Lars Dahlman (1680-1752), Göteborg, daterat Uddevalla 11/11 1716.

19

Rutger von Seth (1685-?)

Brev Från Rutger von Seth till Lars Dahlman (1680-1752), Stockholm, daterat Uddevalla 20/3 1720.

20

Johan von Seth (1722-1797)

"Bref 1776 Till Kammarherren Grefve Johan von Seth från Bergsfogden i Tabergs bergslag Gustaf Abraham Falck född 1725; död 1804 på Åsen i Sandseryds socken". Omslag och brev 1778.

21

Fredrik von Seth (1729-1767)

"Räkning för diverse kläder 1746. " Kvittens på betalning för tillverkad vagn ("feitong") till "herrarna von Seth" av Diedrich Brusell, daterad Stockholm 15/11 1746.

22

Arvsdelningsinstrument efter Gabriel von Seth, dat Hörle 1776 14/10.

23

Kvittens på Gabriel von Seths sterbhus gåva till Jönköpings kyrka och kyrkans därvid gjorda utfästelser, daterad Jönköping 25/5 1774.

 

Tillbaka till sidans topp