SLÄKTARKIV

Kapsel nr 03

Testamenten bouppteckningar o dyl. (odat., 1741-1884)

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Gravbrev med tillhörande handlingar. Odat., 1873, 1929, 1930.

2

Avskrifter inkomna till Justitiedepartementet den 23 september 1918.

  • Avskrift av utdrag av Göta Hovrätts protokoll av den 10 november 1916, angående Emil von Seths och hans hustrus Gerda Sjöbergs omyndiga barn.

  • Avskrift av intyg från pastorsexpeditionen i Jönköping, den 20 oktober 1917, angående Emil von Seth och hans efterlevande barn.

  • Avskrift av utdrag av protokoll från Östbo härads höstting den 22 december 1917 § 191, citerande Axel Gabriel von Seths arvsavsägelse till Bratteborgs fideikommiss av den l augusti 1917.

  • Avskrift av genealogiskt utdrag över ätten von Seth, utarbetat av Bertil Ekberg den 20 april 1918.

  • Avskrift. Genealogiskt utdrag utvisande Thomas von Seths (1724-1773) nu levande descendenter av frälse börd, betygat av riddarhussekreteraren den 18 oktober 1898.

3

Johan Gabrielsson von Seth (1722-1797)

4

Gabriel von Seth (1753-1826)

5

Bror von Seth (1804-1861)

6

Johan Baptist von Seth (1811-1873)

7

Dito 

8

Dito 

9

Mathilda Carolina von Seth (1802-1840)

10

A-L Sjöberg ( -1891)

11

Valter von Seth (1853-1897)

12

Sara Gustava von Seth (1803-1897)

13

Emil von Seth (1858-1915)

14

Johan Gabriel von Seth (1852-1916)

15

Dito

16

Dito

17

Dito

18

Dito

 

Tillbaka till sidans topp