SLÄKTARKIV

Kapsel nr 16

Torgil von Seth (1895-1989) m.fl. - korrespondens

Huvudsakligen 1900-tal

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Elsa von Seth (1894-1992). Korrespondens. Odat., 1931-1960.

2

Torgil von Seth. Brev.

3

Torgil och Elsa von Seth. Diverse brev från sonen Gabriel von Seth (1925-1976).

4

Torgil von Seth. Brev från brorsonen Rutger von Seth (1926-2000). 

5

Torgil von seth. Brev från dottern Catharina von Seth (1922-1993). 

6

Torgil von Seth. Brev från brodern Ingvar von Seth (1908-1942). 

7

Diverse korrespondens, Torgil, Elsa, Gabriel, Ingvar, Brita von Seth med flera.

8

Handlingar ang. Catharina Kleen [född von Seth] (1922-1993).

9

Torgil von Seth. Teckning av Philippa von Seth (1980-).

10

T.G. von Seth, 70 år, 3/10 1965. Handskriven gratulationsbok med teckningar.

11

Torgil von seth. Gratulationstelegram, med mera. 

12

Torgil von Seth. Högtidsdagen, 60 år.

 

Tillbaka till sidans topp