SLÄKTARKIV

Kapsel nr 17

Torgil von Seth (1895-1989) m.fl. - korrespondens

Huvudsakligen 1900-tal

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Torgil von Seth. Diverse osorterade brev, huvudsakligen från hans moder Gerda von Seth [född Sjöberg] (1871-1947).

2

Torgil von Seth. Brev och bild på märkduk med två vapensköldar: von Seth och Flach och inskrift Bratteberg (Bratteborg?) 1792 Ulrica von Seth.

3

Torgil von Seth. Brev från "Zacco", "E. Von Seth".

4

Torgil von Seth. Brev från brodern Arvid von Seth (1896-1985).

5

Torgil von Seth. Brev från dotterdottern "Ettan". 

6

Torgil von Seth. Brev från Lars Schmidt, där han tackar för Torgils deltagande med anledning av Ingrid Bergmans död.

7

Telegram 1910-talet. Till "Grefve von Seth Ryttmästare Nordenstierna Lund". Text: "Lycka ske de förlovade. Axel."

 

Tillbaka till sidans topp