SLÄKTARKIV

Kapsel nr 13

Emil von Seth (1858-1915)

Bäckalyckans tomtaktiebolag

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1
 1. Vol. l
  Administration (pärm i folioformat, innehållande följande handlingar)

  1. Aktieägare i Bäckalyckans Tomt-Aktiebolag, 19 april 1926.

  2. Bolagsordning till Bäckalyckans Tomtaktiebolag. Tryckt i Göteborg 1911. 4 exemplar.

  3. Cirkulär till aktieägare i Bäckalyckans Tomt-Aktiebolag, protokollsutdrag 22 9 1927 och7.10.1927.

  4. Cirkulär till Aktieägarne i Bäckalyckans Tomtaktiebolag, 5 november 1927.

  5. Cirkulär, kallelse till extra bolagsstämma 25.2.1928. II.

 2. Vol. 2.
  Räkenskaper

  1. Huvudböcker

   1. Huvudbok 1911-1912. (Sekundärt använd som kassabok för Bratteborgs fideikommiss/Torgil von Seth, 1948-1962. Se Bratteborgs gårdsarkiv.)

   2. Huvudbok 1915. Inbunden.

  2. Journal 1916. Inbunden.

 3. Handlingar ang byggnationer 1912-1913

  1. Byggnation å tomt 4 i 3: e kvarteret i. Entreprenadkontrakt av den 15 augusti 1912, med bifogad arbetsbeskrivning

  2. Ledningar 1913 i. Beskrivning å ledningar, den 14 juni 1913.

 4. Ritningar odat., 1912-1913

  1. Ritningar till villa på Bäckalyckan 1912

   1. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Fasadritning. Blåkopia. (Folio.)

   2. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Fasadritning, gavel. Blåkopia. (Folio.)

   3. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Fasadritning, fasad med ingång. Blåkopia. (Folio.)

   4. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Fasadritning. Blåkopia med stämpel från Byggnadsnämnden.

   5. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Fasadritning, gavel. Blåkopia med stämpel från Byggnadsnämnden.

   6. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Fasadritning, fasad med ingång. Blåkopia med stämpel från Byggnadsnämnden.

   7. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Fasadritning, andra gaveln. Blåkopia med stämpel från Byggnadsnämnden.

   8. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Planritning, källarplan. Blåkopia med stämpel från Byggnadsnämnden.

   9. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Planritning, bottenvåning. Blåkopia med stämpel från Byggnadsnämnden.

   10. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Planritning, övre våning. Blåkopia med stämpel från Byggnadsnämnden.

   11. "Förslag till villa i Jönköping Hägg & Bergmark 9 Juli 1912." Sektionsritning. Blåkopia med stämpel från Byggnadsnämnden.

  2. Tillbyggnad av huset å tomt nr 4, kvarteret nr 3, Bäckalyckan, Jönköping.

   1. "Ritning till Tillbyggnad af huset å tomt No 4 Kvarteret No 3 inom Bäckalyckeområdet i Jönköping". Fasadritning, med anteckningar från Byggnadsnämnden 1913.

   2. "Ritning till Tillbyggnad af huset å tomt No 4 Kvarteret No 3 inom Bäckalyckeområdet i Jönköping". Planritning, med stämpel anteckningar från Byggnadsnämnden 1913.

  3. Nybyggnad å tomt nr 8, kvarter nr 19, Bäckalyckan, Jönköping.

   1. "Ritning till nybyggnad tomt No 8 kvart. No 19 Bäckalyckeområdet i Jönköping". Fasadritning. Odat. Transparant väv.

   2. "Ritning till nybyggnad tomt No 8 kvart. No 19 Bäckalyckeområdet i Jönköping". Fasadritning. Odat. Papperskopia. (Samma som nr l.)

   3. "Ritning till nybyggnad tomt No 8 kvart. No 19 Bäckalyckeområdet i Jönköping". Sektionsritning. Odat. Papperskopia. Trasig.

  4. Teckning l. Teckning, villa. (Fanns bland ritningarna till villan på Bäckalyckeområdet av den 9 juli 1912.)

  5. Pressklipp l. Artikel ur Jönköpings-Posten 3.2.1962 "Bäckalyckan kan fira femtioårsjubileum".

 5. Vol. 3
  Transportör, poststämplat 4.2.1927

 

Tillbaka till sidans topp