SLÄKTARKIV

Kapsel nr 18

Torgil von Seth (1895-1989) m.fl. - korrespondens

Huvudsakligen 1900-tal

 

Gå till kapsel nr.:

01

05

09

13

17

02

06

10

14

18

03

07

11

15

19

04

08

12

16

20

21-23

 

 

 

 

 

1

Emil von Seth. Torgil von Seth. Brev i samlingskuvert: "

  • "Brev Elsa 1919 -1928" (Torgil von Seth) "

  • "Från Gabriel" (Torgil von Seth) "

  • "Brev förlovningstiden 1/8 1918-5/5 1919 (Torgil von Seth)."

  • Brev till Torgil från fadern Emil.

2

Emil von Seth. Torgil von Seth. 

  • Emil från A Åkerhjelm. 1907. 

  • Emil från Gabriel von Seth (1855-1928). 1897.

  • Emil från hustrun Gerda. 1896

  • Emil från hustrun Gerda. 1895.

  • Emil från hustrun Gerda. 1894.

 

Tillbaka till sidans topp