ANNA WILHELMINA STENHOFF / KROKSTEDT

ADAM VON SETHS SVÄRMOR

- av Carl-Magnus Krokstedt -

 

Anna Wilhelmina Stenhoff föddes den 27 maj 1807 på Varplösa gård i Björke.


Föräldrarna var Expeditionsbefallningsmannen Anders Stenhoff född 15 mars 1773 vid Stenhuse i Sanda och död på Varplösa 7 augusti 1847.


Modern var husbondeänkan Anna Catharina Larsdotter född i Björke den 21 jan. 1768 och dog på Varplösa den 7 aug. 1843 i vattusot.

Anders Stenhoff och Anna C. Larsdotter gifte sig i Björke 1792 och fick fem barn, där Anna Wilhelmina är yngst i barnaskaran.


Den 29 maj döptes dottern Anna Wilhelmina Stenhoff och faddrarna var:


Wilhelm Stenhoff från Sanda, husbonden Thomas Smedjegårda, husbonden Pehr Hagström, Elisabeth Göransdotter Sandeske i Sanda, hustrun Catharina Olofsdotter Norrgårda, jungfrun Anna Sase...


Anders Stenhoff brukade gården Varplösa till sin död 1847. Ingen av sönerna övertar gården.


Anna Wilhelmina Stenhoff gifte sig den 9 jan. 1831 med sjökaptenen Christian Laurentius (Lorentz) Krokstedt, som redan 1823 köpt och inflyttat till Hällhage i Barlingbo tillsammans med sin moder Lorentina Margareta, som var änka sedan 1810 samt den 23 årige brodern skepparen Johan Nicklas.


Christian Lorentz var född i Hellvi den 2 mars 1797 och inskrevs i Visby Skepparegille 1825.

Christian Lorentz och Anna Wilhelmina fick en dotter Laura Andrietta Josefina, som föddes den 19 okt. 1831 på Hällhage.


Några år efter dottern Lauras födelse omkommer Christian Lorentz vådligen till sjöss utanför Bornholm på resa till Lubeck den 23 sept. 1834.


Enligt samma husförhörslängd kan man även läsa, att Anna Wilhelmina Krokstedt med dottern Laura Andrietta Josefina flyttar till Wisby 1835 för att samma år återfinnas i Björkes husförhörslängd som inflyttade.


Anna Wilhelmina flyttade alltså hem till föräldrarna på Warplösa efter makens Christian Lorentz död.

Den 12 jan.1839 ( i Visby) är Anna Wilhelmina dopvittne till Johan Ludvig Laurentius Krokstedt, som var brorson till Anna Wilhelminas sedan fem år omkomne man.


Christian Lorentz köpte Hällhage av husbonden Lars Olsson, född 1768 i Barlingbo år 1823 och änkan Anna Wilhelmina sålde huset (gården; man hade två pigor och två drängar) år 1839 till Eric Pet Wallin ifrån Othem.


Vad som hände med Hällhage från 1835 till 1839 är ännu okänt.


Anna Wilhelmina och dottern Laura Krokstedt bodde kvar på Varplösa till Löjtnanten Högvälborne Herr Grefve Adam von Seth flyttar till Björke och arrenderar Varplösa från 1851.


Tycke uppstår tydligen mellan greven och dottern Laura och den 19 aug. 1852 gifter sig Laura Krokstedt med Adam von Seth, som också nu är ägare till Warplösa.


Greve Adam von Seth och Grevinnan Laura får sex barn, varav de fem första föddes på Varplösa mellan 1853 och 1864.


På grund av ohälsa lämnade Adam militärtjänsten i Visby med majors grad 1864. Man arrenderade ut Varplösa i femton år från 1865 till 1880 till Gotlands läns hushållningssällskap.


Familjen flyttar till Jönköping vid denna tiden och det sjätte barnet föddes 1869 i Jönköping.

Anna Wilhelmina flyttade med familjen till Jönköping, där Adam von Seth dog den 2 juni 1874.

Familjen inklusive Anna Wilhelmina stannade kvar i Jönköping i väntan på att barnen avslutat sin skolgång samt att arrendet på Varplösa skulle löpa ut.


Enligt inflyttningslängden i Björke år 1880 inflyttar sonen Greve Axel von Seth till Varplösa från Jönköping och året därpå återkommer Grevinnan Laura von Seth med tre barn och sin mor, änkefru Anna W. Krokstedt.


Den 26 dec. 1885 avlider skeppareänkan Anna Wilhelmina Krokstedt och begravs på Roma kyrkogård.


Se även Laura Andreetta Josefina Krokstedt - Adam von Seths hustru


Se även CHRISTIAN LORENTZ KROKSTEDT - Adam von Seths svärfar