Välkommen till vonseth.net

 

VapenStamtavlor

Bygger på Elgenstiernas ättetavlor samt därefter på adelskalendern.

 

Tidsmässigt rör det sig om uppgifter fr o m riksrådet Gabriel von Seth (1690-1774) fram till våra dagar.

 

Här finner vi även de äldsta kända släktingarna, från den från Holland invandrande Andries till riksrådet Gabriel, samt kopplingar till släkten Seth.

Till Stamtavlor>>

     

Bilder och video

Bland annat gamla och nyare släktporträtt samt bilder på Bratteborg och Byarums kyrka.

 

På videosidan finner Du en film från släkträffen i samband med Rutgers von Seths 70-årsdag den 6 juni 1996.

 

Om Du har egna bilder eller filmer som kan vara av intresse är vi tacksamma för bidrag!

Till Bilder och video>>

 

Historia

Här kan Du bland annat läsa om riksrådet Gabriel von Seth, fideikommisset Bratteborg, diverse utdrag ur Gabriels och Anna Margaretas testamenten samt ur fideikommissbrevet.

 

Dessutom publicerar vi här artiklar med anknytning till släkten.

Till Historia>>

     

Vapen

Bilder på släktvapnet.

Till Vapen>>

 

Kontakt

Kontaktuppgifter för ansvarig för webbsidorna.

Till Kontakt>>

     

CarolusSläktarkiv

Här finns en förteckning över de handlingar som förvaras i släktens arkiv. Bland annat rör det sig om tidningsurklipp, brev, testamenten,bouppteckningar ...

Till Släktarkiv>>