CHRISTIAN LORENTZ KROKSTEDT

ADAM VON SETHS SVÄRFAR

- av Carl-Magnus Krokstedt -Christian Lorentz Krokstedt föddes den 2 mars 1797 i Hellvi.


Föräldrarna var Lars Krokstedt (1759-1810) o.h.h. Margaretha Lorentina Krokstedt (1774-1852).


Christians andra namn skrevs ibland även Laurentius.


Efter faderns död 1810 flyttade modern med sina fyra barn ifrån Sudergårda, säkert under knappa förhållanden och bosatte sig vid Tuer i Bro omkring 1811. Tuer hade tidigare köpts av Lars Olofsson på Kroks (gift med Hellena Krokstedt) och tillhörde nu Kroksgården.


Vid omkring 15 års åldern gick Christian L. till sjöss på gotländska fartyg och avlade så småningom sin skeppareexamen.


Det går väl för Christian L. och 1823 köper han Hällhage i Barlingbo och flyttar dit med mor Margaretha Lorentina och brodern sjömannen Johan Nicklas.


Av husförhörslängden i Barlingbo framgår att Hällhage var en inte helt liten gård då man hade två pigor och två drängar.


Christian L. fortsatte emellertid sin inslagna sjömansbana och inskrevs i Wisby Skepparegille 1825.

Den 9 januari 1831 gifter sig Christian L. på Varplösa gård i Björke med Anna Wilhelmina Stenhoff. Varplösa är Anna Wilhelminas barndomshem.


Paret får en dotter Laura Andrietta Josefina, som föds den 19 oktober 1831 på Hällhage i Barlingbo.

I september 1834 avseglar bröderna Christian L. och Johan Nicklas från Wisby. Christian L är befälhavare på skonerten " Enigheten" destinerad till Wismar och Johan Nicklas på "Återställning" destinerad till Greifswald.


Utanför Bornholm möter man hårt väder och den 23 september omkommer Christian Lorentz. Fartygen kommer bägge omsider fram till sina respektive destinationer.


Livet förändras bryskt. Hällhage säljs och änkan Anna Wilhelmina flyttar först till Visby och efter en tid med dottern Laura A. åter hem till barndomshemmet Varplösa.


Se även Anna Wilhelmina Stenhoff/Krokstedt - Adam von Seths svärmor


Se även Laura Andreetta Josefina Krokstedt - Adam von Seths hustru