Tham och Huskvarna

av Thomas von Seth


(Källor: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, utgivna av Gustaf Elgenstierna [1934], Sveriges ridderskaps och adelskalender, utgiven av Gustaf Elgenstierna [1946], Sveriges ridderskaps och adelskalender, utgiven av Riddarhusdirektionen [2001, 2007]).


Den äldste nämnde Tham är troligen Sebastian Tham, borgmästare i staden Landsberg i Sachsen. Alternativt kan det handla om Silvester Tham (död 1588) som var borgmästare i Wurzen. Sebastians/Silvesters son Vollrath Tham (född 14/8 1629 i Landsberg) kom emellertid till Göteborg omkring 1650 och blev där rådman. Han dog i samma stad den 4/6 1691 (enligt en annan uppgift dog han nio år senare). Han var gift med Gertrud Helgers (född 1641 i Jülich och död 28/10 1715 i Göteborg).


Vollrath fick en son, Sebastian, som föddes 9/9 1666 i Göteborg. Han var bland annat rådman, handlande, assessor över stat i kommerskollegium och kommersråd. Han adlades Tham 1716 och introducerades på Riddarhuset tre år senare med nummer 1508. Sebastian dog 25/5 1729.


Sebastian gifte sig första gången 1686 med Maria Webbeke von Saveland (1669-1696). Andra gången 1698, i Stockholm, med Catharina Scharenberg (1680-1704). Tredje gången 1708, åter i Göteborg, med Elisabet Cronström (1688-1771).


Sebastian fick totalt 19 barn. 5 i första, 4 i andra och 10 i tredje äktenskapet. Nio barn dog i späd ålder.


Sonen Isak, föddes 30/3 1717 (tredje äktenskapet) i Göteborg. Han studerade i Uppsala och i Lund och blev så småningom kornett vid ett livregemente. Han dog 17/4 1773 på Kråk i Mölltorps socken (Skaraborg).


Isak gifte sig 1743 med friherrinnan Ulrika Dorotea von Buddenbrock (1721-1788). De fick 12 barn varav två dog i späd ålder.


Sonen Sebastian föddes 16/5 1744 på Gärdesboda i Grevbäcks socken (Skaraborg). Han blev sekundkorpral och därefter kornett vid Västgöta kavalleriregemente. 1763 förflyttades han till adelsfanerregementet och tjugo år senare till artilleriet. Han dog på Gälsebo i Mölltorps socken (Skaraborg) den 1/9 1815.


Sebastian gifte sig första gången 1769 (på Kråk) med Maria Ulrika Danckwardt-Lillieström (1740-1796) och andra gången 1801 (Bällefors socken Skaraborg) med Maria Elisabet von Stahlen (1760-1821). Han fick sju barn, alla i första äktenskapet. Tre av barnen dog unga, två av dem med bara 3 dagars mellanrum, den 13 respektive 16 oktober 1775; de två var Fredrik född 1771 och Nils Isak född 1773.


Sonen Vollrath föddes den 4/7 1770. Han studerade i Lund, var auskultant i Göta hovrätt, extra notarie vid kriminalprotokollet, extra ordinarie kanslist i justitierevisionsexpeditionen samt förvaltare av Forsviks bruk i Västergötland. RNO1 1830. Han dog 3/12 1836 på Mossebo och begravdes på Mölltorps kyrkogård.


Vollrath gifte sig den 13/9 1795, på Kungs Starby i S:t Pers socken (Östergötland), med sin kusin Ulrika Beata Vult von Steijern (1769-1839, dotter till Gustaf Vult von Steijern och hans andra hustru Ulrika Tham). De fick 11 barn varav ett dog i späd ålder.


Sonen Gustaf Sebastian föddes den 22/8 1797 på Forsviks bruk i Undenäs socken (Skaraborg). Han studerade i Uppsala, tog kameralexamen 1815, juristexamen året därpå och bergsexamen två år senare. Han blev sedan auskultant, vice notarie samt ordinarie notarie vid bergskollegium. Han fortsatte sin karriär som geschworner2 i Nora och Lindes samt Nya Kopparbergs bergslager där han fick bergmästares titel med tur och befordringsrätt. Vidare blev han geschworner i Uppland och Gävleborgs län och tillförordnad bergshauptman vid Stora Kopparberget. RVO3 1837, RNO 1862. Gustaf Sebastian dog 3/1 1876 i Stockholm.


Gustaf Sebastian gifte sig den 28/7 1829, i Brahestad i Finland, med Sofia Elisabet Sowelius (1809-1880). De fick 11 barn varav nio uppnådde vuxen ålder.


Wilhelm ThamSonen Gustaf Wilhelm Sebastian föddes den 5/9 1839 på Samuelsdal vid Falun. Han tog studenten i Uppsala 1855 och samma år var han kadett vid Karlberg. 1857 var han elev vid Högre artilleriläroverket i Mariestad varifrån han utexaminerades 3 år senare. 1860-62 var han elev vid Motala verkstad. Därefter arbetade han som ritare vid åtskilliga skeppsvarv och maskinverkstäder i utlandet mellan 1862 och 1869. 1870 blev han ingenjör vid Motala verkstad och fyra år senare disponent vid Ankarsrums bruk. 1876 blev han verkställande direktör vid Huskvarna vapenfabriksbolag. RVO 1884, ledamot av Riksdagens första kammare 1886-1891, RNO 1889, KVO2kl4 1894, KVO1kl 1897, med mera. Gustaf Wilhelm Sebastian dog 2/8 1911 i Huskvarna.


Gustaf Wilhelm Sebastian Tham gifte sig den 6/6 1873, på Ulvåsa i Ekebyborna socken (Östergötland), med Julia Elisabet Lovisa Reuterskiöld (född i Stockholm 18/5 1851 och död i Stockholm 25/12 1918). De fick nio barn:

Gustaf Wilhelm Sebastians son Adam Gustaf Sebastian föddes 20/10 1875 på Ankarsrum i Hallingebergs socken (Kalmar). Efter mogenhetsexamen i Jönköping 1894 blev han elev vid Tekniska högskolan. Han utexaminerades från dess fackskola för maskinbyggnadskonst och mekanisk teknologi 1897. Därefter arbetade han som ritare på Motala mekaniska verkstad. Han blev ingenjör vid Huskvarna vapenfabrik 1899, biträdande direktör 1910 och verkställande direktör året därefter. RVO 1914, KVO2kl 1930, med mera. Adan Gustaf Sebastian dog 21/7 1953.


Adam Gustaf Sebastian gifte sig första gången den 12/3 1901 med Hilma Larsson (född i Åbo den 8/3 1880 och död i Huskvarna 1937) och andra gången den 15/9 1943 med Helmy Eleonora Johansson (född 1898) i hennes tredje gifte. Han fick 4 barn i sitt första gifte:

1

Riddare av Nordstjärneorden.

 

2

Geschvorner eller geschworner (av tyska: schwören, svärja, gå ed) var i Sverige till 1855 en bergsstatstjänsteman som hade att tillse att gruvarbetet bedrevs på rätt bergsmansvis. Denne var bergmästarens i ett bergslag närmaste man och ställföreträdare.

 

3

Riddare av första klassen av Vasaorden.

 

4

Kommendör av Vasaorden (1:a eller 2:a klass).