BRATTEBORG

KORT HISTORIK

Bratteborg


Vid en liten å som mynnar i Lagan, 26 kilometer söder om Jönköping, ligger Bratteborg. Närmaste tätort är Byarum.


Gården hette tidigare Brattebo och tillhörde under förra delen av 1600-talet Kronan. Den bestod då av några mindre hemman, som 1674 inköptes av borgmästaren i Jönköping, Peder Gudmundsson Strömberg, och av honom gjordes till säteri. Brattebo ärvdes därefter av sonen Jöns Pedersson - som, efter gården, tog sig namnet Brattman. I början av 1700-talet ändrades gårdens namn till Bratteborg, och tillhörde under en tid släkterna Crusebjörn och Brouwer. Assessorn Peter Brouwers änka - Anna Margareta Lilliecreutz - gifte om sig 1743 med sedermera riksrådet Gabriel von Seth, vilken år 1773 gjorde Bratteborg och Götafors till fideikommiss.


Bratteborg ärvdes av Gabriels son Johan och har fram till 1990 innehafts av släkten.


Manbyggnaden bestod till en början av en liten karolinsk herrgårdsbyggnad, uppförd 1647 av Peder Gudmundsson Strömberg. Den hade två fristående flyglar, som brunnit ner vid flera tillfällen.


År 1870 gjordes en tillbyggnad i två våningar, vid huvudbyggnadens västra gavel. Tillbyggnaden ändrades under åren 1927-28 samtidigt som det uppfördes en liknande tillbyggnad vid östra gaveln. Gården omges av trädgård och park.


På den tiden Bratteborg hörde till släkten von Seth förvarades i huvudbyggnadens inre samlingar av äldre möbler, konstföremål, kompaniporslin, silver och ett flertal familjeporträtt målade av bl a Per Krafft d y, Olof Arenius, Jacob Axel Gillberg, Jonas Åkesson och av danskarna Christopher Johansen och Karl Peter Lehman.

 

Ägarförteckning (fideikommissarier)

Stiftades 1773 av riksrådet Gabriel von Seth (1690-1774)

  • 1774-1797 sonen Johan (kammarherre, 1722-1797)

  • 1797-1826 brorsonen Gabriel (löjtnant, 1753-1826)

  • 1826-1843 sonen Gabriel Philip (brukspatron, 1781-1843)

  • 1843-1861 halvbrodern Bror (godsägare, 1804-1861)

  • 1861-1873 brodern Johan Baptist Julius (kapten, 1811-1873)

  • 1873-1916 sonen Johan Gabriel (godsägare, 1852-1916)

  • 1916-1989 kusinsonen Torgil Gabriel Alexander (ryttmästare, 1895-1989)

  • 1990 sålt till Ingvar Sandahl