RIKSRÅDET GABRIEL

ETT TREHUNDRAÅRSMINNE

- av Rutger von Seth -

 

2. Levnadslopp 

   2. LEVNADSLOPP

 • Gymnasist i Göteborg.

 • Student i Uppsala 1708.

 • e o kanslist i Krigsexpeditionen 1709.

 • Auditör1 vid Hamiltons regemente 1713.

 • Fältsekreterare och generalauditör 1716.

 • Generalguvernörssekreterare i Göteborg 1718.

 • Krigssekreterare vid huvudarmén samt generalguvernementssekreterare i Riga 1719. Sedan detta år bevistade han de flesta riksmöten efter det att han, tillsammans med sina bröder, vunnit introduktion på Riddarhuset under nr 1505.

 • Gifte sig 1720 med Gertrud Elisabet Radhe (1698-1742), adlad och adopterad Gripenstedt.

 • Krigskommissarie i Krigskollegium 1723.

 • Krigsråd 1732.

 • 1742 i december dör Gertrud Elisabet.

 • Gifte sig på nytt 1743 med Anna Margareta Lilliecreutz (1696-1771).

 • Statssekreterare vid Krigsexpeditionen 1744.

 • Riksråd 1747.

 • Friherre 1747.

 • Kommendör av Nordstierneorden + Riddare och kommendör av Kungl. Majt:s Orden (Serafimerorden) 1748 med valspråket 'Secundis adversisque rectus' (Rättvis såväl mot underlydande som motståndare).

 • Introducerad på Riddarhuset 1752 under nr 221 bland friherrar.

 • Greve 1762.

 • Nedlade riksrådsämbetet tillsammans med sina meningsfränder 1765.

 • Introducerad 1766 på Riddarhuset under nr 88 bland grevar.

 • Återkallad till rådet, men undanbad sig ämbetet 1769 pga sin höga ålder.

 • Dog den 13 mars 1774.

 


Ordförklaringar

1 Vid krigsmakten anställd juridiskt utbildad person.

 

 

2. Levnadslopp 

RIKSRÅDET GABRIEL VON SETH

ETT TREHUNDRAÅRSMINNE

- av Rutger von Seth -