RIKSRÅDET GABRIEL

ETT TREHUNDRAÅRSMINNE

- av Rutger von Seth -

 

4. Familjen 

4. FAMILJEN

I hans första äktenskap, med Gertrud Elisabet Radhe, föddes nio barn; 6 söner och 3 döttrar, varav 3 söner och en dotter nådde vuxen ålder. Gertrud Elisabets föräldrar var handelsmannen i Göteborg Jacob Radhe, adlad Gripenstedt, och hans hustru Catharina Tham.


Det andra äktenskapet ägde rum året efter det att han blivit änkling - då med Anna Margareta Lilliecreutz, dotter till landshövdingen Nils Welt, adlad och friherre Lilliecreutz, och hans hustru Christina Maria Schiller. Anna Margareta hade varit gift och blivit änka två gånger tidigare. Hon var först gift med assessorn Henrik von Lindt och därefter med tillika assessorn Peter Brouwer. Bägge stammade från Holland och efterlämnade till Anna Margareta avsevärda förmögenheter. Anna Margareta förblev barnlös även i detta sitt sista äktenskap.


Av de söner som nådde vuxen ålder var Johan (1722-1797) äldst. Han utnämnde till kammarherre och var bland annat arkivarie i Vetenskapsakademien där han även blev ledamot och preses. Han dog ogift på Tenhults herrgård, vilken han innehaft tills kort före sin död.


Näst äldst var Thomas (1724-1767), som blev militär vid artilleriet och slutade sin bana som tygmästare i Stockholm samt överste. Han gifte sig med sin styvmoders brorsdotter Margareta Lilliecreutz (1730-1806), född på Gunillaberg, och dotter till lagmannen, friherre Carl Axel Lilliecreutz och grevinnan Beata Christina Frölich. De fick tolv barn, varav fem - två söner och tre döttrar - nådde vuxen ålder. Då Thomas dog året före sin fader fick hans äldste son, Gabriel (1753-1826), tillsammans med sin farbror Johan, tillträda det nystiftade fideikommisset1 Bratteborg 1774.


Den tredje sonen, Fredrik (1729-1767), var även han militär och slutade sin bana som kapten vid Västmanlands regemente. Han gifte sig med Sara Catharina Klinkowström med vilken han fick två barn, bägge döda späda.


Den enda dottern som blev vuxen, Ulrika (1726-1794), gifte sig med dåvarande hovrättssekreteraren, sedermera presidenten i Göta hovrätt och friherren Arvid Silverschiöld. Deras ättlingar fortlever ännu på fideikommisset Koberg.

 


Ordförklaringar

1 Oavytterlig släktgård.